Optimaal fiscaal voordeel voor je Plug-In-Hybride besteld vóór 1 juli.

De fiscaliteit voor plug-in-hybrides ondergaat de komende jaren heel wat veranderingen.  Wij leggen  hieronder uit wat er verandert.

Vanaf 1 juli 2023 start een uitdoofscenario en zal de aftrekbaarheid van de aankoop van plug-in-hybrides geleidelijk aan dalen.

Alle plug-in-hybrides die tot en met 30 juni 2023 worden aangekocht of besteld, blijven onder het huidige fiscaleregime vallen. Een tot dan toe bestelde 100% aftrekbare plug-in hybride blijft volledig aftrekbaar, tot de wagen verandert van eigenaar. Ook de kosten verbonden aan elektrisch opladen kan je tot 100% aftrekken.  Enkel de brandstofkosten zijn slechts voor 50% aftrekbaar.   

Een plug-in-hybride besteld vanaf 1 juli 2023 blijft 100% aftrekbaar in 2023 en 2024. Daarna zal de maximale aftrek dalen tot

  • 75% in 2025,
  • 50% in 2026,
  • 25% in 2027,
  • 0% vanaf 2028.

Website by Tonc