Autokeuring en de coronacrisis

Coronacrisis, uitstel van keuring? Eerder waren alle keuringsstations volledig gesloten.  Sinds woensdag 25 maart is er een noodplan uitgewerkt voor de autokeuring in Vlaanderen.

We sommen de belangrijkste items voor onze klanten even op:

  • Verlenging van de termijn met 4 maanden voor de periodieke of eerste keuring van jouw personenwagen of voertuigen ≤ 3.5 ton.  Deze maatregel geldt voor wagens die tussen 13 maart en 3 juni een keuring moesten ondergaan.
  • Herkeuringen worden WEL uitgevoerd.  Dit kan enkel door een afspraak te maken met het keuringsstation.
  • Verkoop 2dehandswagens: Vanaf 20 april mogen deze keuringen uitgevoerd worden op afspraak.  Wij plannen vanaf 20 april zo snel mogelijk afspraken in en brengen daarna onze klanten hiervan op de hoogte.
  • GEEN KEURING in volgende gevallen
    • periodieke of eerste keuring van jouw personenwagen of voertuigen ≤ 3.5 ton

Meer gedetailleerde informatie hierover vind je op de website van autoveiligheid en GOCA

Website by Tonc